chat, fórum, herní konzole, počítač, hosting, facebook, webový prohlížeč, google chrome

Google Chrome

Google Chrome je webový prohlížeč společnosti Google. Je založen na otevřeném renderovacím jádru WebKit. V desktopové verzi nabízí standardní funkce (změnu velikosti písma, záložky, správu hesel, podporu více jazyků, kódových sad včetně UTF-8, jednoduchou JavaScriptovou konzoli a průzkumník DOM struktury a další). Zajímavým rysem je možnost přejít do tzv. anonymního režimu – po relaci v něm se vymaže historie prohlížení, historie vyhledávání, soubory cookie. Podíl Google Chrome na trhu internetových prohlížečů činí 7%.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je počítačový program, který slouží k prohlížení World Wide Webu (WWW). Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Mezi nejznámější webové prohlížeče patří grafické (seřazeny podle počtu uživatelů) Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera a textové Links a Lynx.

Facebook

Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svými 500 miliony aktivních uživatelů je jednou z největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do šedesáti pěti jazyků. V roce 2010 vznikl americký film The Social Network, který mapuje počátky Facebooku.

Webhosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server. Ceny za webhosting se pohybují od pár Kč až po několik tisíc Kč za měsíc. Existuje i bezplatná varianta, tzv. freehosting. Freehosting obvykle nezahrnuje žádné záruky ohledně funkčnosti, má omezenou technickou podporu.

Počítač

Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti.

Herní konzole

Herní konzole je elektronické zařízení fungující na principu počítače, které je primárně určeno pro hraní her, v tomto případě takzvaných videoher. Jako výstupní zařízení většinou slouží běžná barevná televize, méně často pak počítačový monitor. Konzole je možné dělit podle provedení na stolní a kapesní. V případě kapesních je zobrazovacím zařízením zpravidla LCD. V současné době mezi nejrozšířenější patří výrobky firmy Nintendo, Microsoft a Sony. Zároveň, jak postupuje vývoj technologií kupředu, snaží se moderní herní konzole nabízet více než pouhé hraní. Uživatel si může například pustit DVD anebo se připojit k internetu. V tomto směru se od herních konzolí příštích generací očekává stále větší přibližování se k univerzálnosti tradičního počítače. Mnozí se domnívají, že jediným podstatným rozdílem by tak nakonec mohla zůstat jen naprostá závislost na jediném výrobci v rámci jednotlivých značek kontrastující s relativně otevřeným konkurenčním prostředím počítačových architektur, jakou je například PC.

Fórum

Internetová diskuse je stránka (místo) na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce zobrazují. Oproti IRC kanálům nebo chatu se internetová diskuse obvykle liší tím, že přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem mnoha dní či měsíců. Mnohé diskusní stránky však mají zároveň i znaky chatu.

Chat

Chat je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje se vždy v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje formou psaného textu. Slovo chat se v angličtině běžně používá pro klábosení, pokec, přátelský rozhovor. V technologickém smyslu se původně jednalo o čistě textovou formu komunikace, při které mohly být vyměňovány pouze znaky. Pro chat byl zaveden komunikační protokol IRC. Později se k tomuto způsobu přidala možnost přenášet zvuk, případně i obraz. Mluvíme pak o audiochatu, případně videochatu. V současné době se rozšiřuje využívání „webchatů“. Ty jsou založeny na protokolu HTTP a texty jsou zobrazovány pravidelnou aktualizací stránky. Ještě častější variantou chatu je služba známá jako instant messaging. Mezi nejpoužívanější příklady této služby patří Jabber, ICQ nebo MSN.